Wednesday, March 4, 2015

Soalan 31 hingga 40 KOMSAS

Panduan menjawab soalan 31-40

Soalan 31 hingga 35 - Pemahaman Prosa (KOMSAS)

Soalan 36 hingga 40 - Pemahaman Puisi (KOMSAS)


1. Pelajar perlu membaca petikan dengan teliti sekurang-kurangnya dua kali. Jangan hanya membaca ayat atau perenggan yang berkaitan dengan soalan sahaja.
2. Kemudian, bacalah soalan-soalan dan setiap jawapan pilihan dengan teliti.
3. Fahamilah maksud penggunaan kata dan frasa seperti kecuali, antara berikut, pernyataan yang benar, pernyataan yang tidak benar, perkara utama, mesej, pengajaran, tema, nilai murni, dan sebagainya. Jika kata atau frasa ini tidak difahami secara jelas, maka pelajar akan membuat kesilapan semasa mencari jawapan.
4. Secara umumnya, soalan-soalan ini berdasarkan tiga bentuk, iaitu:
Soalan pemahaman berdasarkan petikan;
Soalan pemahaman KOMSAS berdasarkan petikan;
Soalan pemahaman KOMSAS berdasarkan keseluruhan prosa atau puisi.
Soalan (a)
- Pelajar dikehendaki mencari jawapan berdasarkan isi petikan sahaja. Cuba kenal pasti
jawapannya dalam setiap perenggan atau setiap rangkap
Soalan (b)
- Pelajar dikehendaki mengenal pasti aspek-aspek sastera tetapi berdasarkan petikan
sahaja.
Soalan (c)
- Pelajar dikehendaki mengenal pasti aspek-aspek sastera berdasarkan keseluruhan
prosa atau puisi yang dikemukakan oleh soalan.
5. Oleh yang demikian, untuk menjawab soalan pemahaman dengan baik, pelajar wajarlah menguasai pelbagai aspek sastera yang diajar oleh guru.

Tuesday, March 3, 2015

Contoh 1 Soalan 25 - 27 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Pilih ayat-ayat yang betul dan tentukan bahawa anda telah memilih jawapan cadangan yang paling sesuai.


1. I. Budak itu berasa malu kerana tidak dapat menjawab soalan itu dengan tepat.
II. Kemarahan yang amat sangat dia terus pulang ke rumah. 
III. Kesibukan bekerja tidak menghalang  dia menyertai kegiatan sukarela. 
IV.
Kita perlu berpakaian kemas ketika  menghadiri majlis-majlis rasmi.
A. I dan II sahaja
B. II sahaja
C. I, III dan IV sahaja
D. I, II, III dan IV

2. I.
Mereka berharap agar sekolah mereka  akan menang dalam semua perlawanan itu
II.
Dengan kawannya, dia merantau ke utara Semenanjung selama seminggu
III. Ini barang harga  berpatutan dan dijamin mutunya
IV.
Kami membincangkan  tentang permasalahan itu sehingga   larut malam.
A. I dan II sahaja     
B. III dan IV sahaja
C. I, II dan IV sahaja
D. I, II, III dan IV 

3. I. Jalan itu sudah boleh dilalui kenderaan berat setelah dibaiki. 
II.
Penceramah   itu   berjaya   menarik perhatian penonton. 
III. Kejayaan pemain tempatan   telah mendorong dia bergiat dalam sukan hoki. 
IV. Ibu bapanya rajin berniaga tetapi anak amat, tidak minat sama sekali
A. I dan II sahaja
B. III dan IV sahaja
C. I, II, dan III sahaja  
D. I, II, III dan IV

4. I. Ketiga pemuda itu berjalan seiring menuju masjid. 
II.
Hujan turun mereka masih di padang. 
III.
“Usahlah dikenang perkara yang telah lepas," nasihat ayah kepada abang.
IV.
Pemain itu belum sangat pandai walaupun telah lama berlatih.
A. I dan II sahaja
B. II dan III sahaja
C. III dan IV sahaja
D. I, II, dan III sahaja

5. I. Orang tua berdoa agar keluarga senttasa sihat. 
II. Buku-buku di rak itu sudah habis dibaca oleh saya. 
III. Tingkap-tingkap dibuka luas agar udara mudah beredar. 
IV.
Kain yang dijemur kakak masih belum kering lagi.
A. I dan II sahaja
B. III dan IV sahaja
C. II, III dan IV sahaja
D. I, II, III dan IV 

6. I. Walaupun pendapatannya kecil, dia masih mampu menyekolahkan anak-anaknya.    
II.
Walaupun mereka tinggal berjauhan namun hubungan mereka masih mesra.
III.
Cita janganlah merriblncangkan perkara yang remeh-temeh dalam mesyuarat.
IV.
Basikal itu sandar-menyandar di tempat letak basikal.
A. I dan IV sahaja
B. II dan III sahaja
C. I, II dan III sahaja  
D. I, II, III dan IV

7. I. Dia terima keputusan itu dengan hati yang terbuka     
II.
Kawasan itu akan dilawati oleh pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya
III.
Siapakah nama pelajar yang baru datang itu
IV. Kerja itu dapat disiapkan kerjasama semua pihak
A. II sahaja
B. I dan II sahaja
C. II dan III sahaja 
D. III dan IV sahaja

8. I. Berita yang mengatakan bahawa kerajaan akan laksanakan program pembasmian kemiskinan seluruh negara
II. Mereka menyeludup barang-barang antik itu dari negara jiran melalui jalan laut.
III. Mereka berbual tentang penemuan beberapa butir bom lama di kawasan perumahan itu
IV. Banyak nelayan yang tidak turun ke laut semasa musim tengkujuh.
A. I dan II sahaja
B. III dan IV sahaja
C. I, II, dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja

9. I. Suaranya yang lemah gemalai itu mempesonakan penonton yang menyaksikan pertunjukan itu
II. Buku-buku yang bergelimpangan di dalam bilik itu belum disusun lagi.
III. Tumpahan minyak di perairan Selat Melaka telah mencemarkan laut dan menjejaskan hasil tangkapan nelayan 
IV. Kerjasama yang diberikan oleh pelajar sangat-sangat saya hargai.
A. I dan II sahaja
B. III dan IV sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja

10. I. Budak-budak sekolah itu kehujanan ketika datang ke sekolah menyebabkan dia tidak dapat belajar dengan selesa
II. Drama yang kami persembahkan itu mempesonakan penonton-penonton yang memenuhi dewan sekolah itu
III.
Impiannya untuk menjelajahi ke seluruh pelosok negeri belum tercapai.
IV.
Para petani yang bertungkus-Iumus bekerja di sawah dari pagi hingga petang. 
A. II sahaja
B. I dan II sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. I, III dan IV sahaja


Contoh 1 Soalan 22-24 Bahasa Melayu PMR Kertas 1

Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau maksud yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal.


1 Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dia sempat menyampaikan wasiat kepada anak sulungnya.
A Sebelum meninggal dunia, anak sulungnya sempat menyampaikan wasiat ayahnya
B Beliau sempat menyampaikan pesanan anak tertuanya sebelum meninggal dunia.
C Anaknya yang tua sempat menerima pesanan ayahnya sebelum meninggal dunia
D Beliau sempat berpesan kepada anak tertuanya sebelum meninggal dunia


Jawapan:


2 Kemajuan negara dalam bidang telekomunikasi telah dikagumi oleh negara-negara maju
A Negara-negara maju mengagumi kemajuan dalam bidang telekomunikasi
B Kemajuan negara-negara maju amat mengagumkan dalam bidang telekomunikasi
C Bidang telekomunikasi negara dihargai oleh Negara-negara maju.
D Negara ini mengagumi kemajuan bidang telekomunikasi negara-negara maju


Jawapan:


3 Kebanyakan pasar raya mengadakan jualan murah setiap kali menjelangnya sesuatu perayaan.
A Pada setiap perayaan. jualan murah, pasar raya akan menurunkan harga barang-barangnya
B Pada setiap kali menjelangnya perayaan pasar raya, jualan murah akan diadakan.
C Setiap sambutan ulang tahun pasar raya, barang-barang dijual dengan harga yang murah.
D Barang-barang di kebanyakan pasar raya dijual dengan harga yang lebih murah menjelang sesuatu perayaan.


Jawapan:


4 Pemilik kenderaan di ibu kota sudah biasa terperangkap dalam kesesakan di jalan raya terutamanya pada waktu hujan lebat.
A Pada waktu hujan lebat,  pemandu kenderaan    bandar      raya akan terperangkap dalam kesesakan
B Pemandu kenderaan di bandar raya sering terperangkap dalam kesesakan di jalan-raya terutamanya semasa hujan lebat.
C Kebanyakan    pemandu    akan    terperangkap dalam kesesakan kenderaan di jalan raya ibu kota terutamanya pada waktu hujan
D Hujan lebat mengakibatkan kesesakan lalu lintas yang menyusahkan pemandu kenderaan di bandar raya.

Jawapan:


5 Untuk memastikan anak-anak membesar dengan sempurna, mereka perlu diberi makanan seimbang.
A Anak-anak memakan makanan seimbang agar mereka dibesarkan dengan lebih sempuma. 
B Untuk memastikan anak-anak membesar mereka patut memakan makanan yang sempurna.
C Anak yang membesar, perlu diberi makanan sempurna yang seimbang. 
D Makanan seimbang sepatutnya diberi kepada anak-anak untuk membolehkan mereka membesar dengan sempurna.Jawapan:


6 Sesetengah orang lebih cenderung mencurahkan masalah peribadi kepada kawan karib mereka sahaja.
A Teman karib menjadi tempat luahan perasaan bagi sesetengah orang.
B Teman karib menceritakan masalah mereka kepada sesetengah orang.
C Sesetengah kawan karib suka bercerita masalah mereka kepada seseorang.
D Kawan karib suka meluahkan masalah seseorang kepada rakan mereka

Jawapan:


7 Idea yang dicetuskan oleh ahli-ahli dalam persidangan itu dapat digunakan untuk memajukan masyarakat.
A Ahli-ahli yang mencetuskan idea dalam persidangan itu dapat digunakan unruk membangunkan masyarakat.
B Anggpta-anggota dalam persidangan itu mengemukakan pendapat yang telah digunakan untuk membangun masyarakat.
C Pandangan yang dikemukakan oleh anggota-anggota persidangan itu dapat digunakan untuk membangunkan masyarakat.
D Pandangan yang disampaikanbleh ahli-ahli yang membangunkan masyarakat dapat dikemukakan dalam persidangan.


Jawapan:

8 Pelajar-pelajar yang  cemerlang  dalam pelajaran akan mendapat tajaan biasiswa daripada badan-badan swasta.
A Badan-badan swasta akan memilihkan biasiswa bagi pelajar-pelajar cemerlang.
B Badan-badanswasta akan menawarkan biasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam pelajaran.
C Pelajar-pelajar yang.mendapat tajaan biasiswa telah menunjukkan kecemerlangan dalam pelajaran.
D Pelajar-pelajar cemerlang telah memilih biasiswa yang telah ditawarkan oleh badan-badan swasta.


Jawapan:


9 Penduduk di kawasan itu menghadapi masalah   untuk ke bandar kerana perkhidmatan pengangkutan yang disediakan begitu terhad.
A Masalah timbul kepada penduduk di kawasanitu akibat perkhidmatan pengangkutan yang tidak cukup.
B Perkhidmatan pengangkutan awam yang  disediakan menyukarkan penduduk yang hendak ke bandar.
C Perkhidmatan pengangkutan yang tidak cukup menimbulkan masalah kepada penduduk yang tinggal di bandar.
D Masalah yang dihadapi oleh penduduk  di  kawasan itu ialah kurangnya  pengangkutan awam ke bandar.


Jawapan:

10 Ucapan tahniah datang bertubi-tubi sebaik-baik sahaja berita kemenangannya diisytiharkan.
A Selepas kemenangan berturut-turut itu, dia menerima ucapan tahniah yang bertubi-tubi.
B Dia menerima ucapan tahniah tidak putus-putus atas kemenangannya. 
C Sejurus selepas berita kejayaannya diumumkan dia dihujani ucapan tahniah.
D Sebaik-baik sahaja menerima tahniah, dia diumumkan sebagai pemenang.


Jawapan:


Contoh 1 Soalan 28 - 30 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih perkataan yang paling sesuai.

1 Masyarakat di kampung itu hanya dapat bersimpati dengan keperitan hidup Kak Siti selepas kematian suaminya. Dia terpaksa  menyara hidup keluarganya.
Keadaan ini dikatakan.
A seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. 
B seperti aur dengan tebing
C berat mata memandang berat lagi bahu memikul
D alah bisa tegal biasa

Jawapan:


2 Pemuda itu  telah menceritakan bahawa kunci utama kejayaannya adalah berkat usaha dan kerja kerasnya yang berterusan sejak dahulu.
Perbuatan ini ibarat
A berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak.
B kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya
C ke bukit sama didaki ke lurah sama dituruni.
D diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkarat.

Jawapan:

3 Kerajaan telah membina sebuah dewan untuk kemudahan orang ramai di taman perumahan itu. Tiga bulan kemudian, pintu dewan itu telah dirosakkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab di tempat itu.
Keadaan ini diibaratkan
A mencurahkan air ke daun keladi.
B lempar batu bersembunyi tangan.
C kera mendapat bunga.
D tikus membaiki labu

Jawapan:

4 Rakyat asing sanggup bersusah payah datang ke negara ini untuk mencari rezeki. Keadaan ini disebabkan terdapat peluang pekerjaan yang banyak di negara ini.
Hal ini diibaratkan
A di mana ada gula di situ ada semut
B di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
C rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari.
D hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.

Jawapan:

5 Peribahasa-peribahasa berikut mempunyai makna yang hampir sama, kecuali 
A bsediakan payung sebelum hujan
B ingat sementara belum kena, jimat sementara belum habis. 
C sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. 
D mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan.

Jawapan:


6 Sungguhpun tugas yang dilakukannya begitu mencabar, tetapi berkat keazaman dan ketabahannya, akhirnya dia memperoleh kejayaan yang cemerlang.
Pernyataan di atas tepat dengan peribahasa
A alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan.
B belakang parang kalau diasah lagikan tajam.
C genggam bara api biar sampai jadi arang.
D sehari selembar benang lama-lama menjadi kain.

Jawapan:

7 Zanariah sangat gembira apabila suaminya menghadiahkan seutas rantai yang sudah lama diidam-idamkan. Keadaan ini dikatakan seperti
A kera mendapat bunga
B pungguk rindukan bulan
C kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. 
D orang mengantuk disorongkan bantal.

Jawapan:


Wartawan: Kedatangan saya ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang rahsia kejayaan cemerlang saudara dalam peperiksaan baru-baru ini.
Aiman: Baiklah. Sebenarnya sebelum ini saya selalu gagal dalam beberapa ujian tetapi kegagalan itu tidaklah menjadi halangan untuk saya terus mencuba. Yang penting ialah saya menjadikan kegagalan itu sebagai dorongan untuk saya berusaha.

8 Dialog di atas sesuai dengan peribahasa
A sudah terhantuk baru tengadah. 
B hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. 
C sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. 
D baik berjagung-jagung, sementara padi belum masak.

9 Ketika abang sedang marah adik berdiam diri sahaja dan tidak berani bersuara kerana adik tahu bahawa ………
A air tenang jangan disangka tiada buaya 
B sarang tebuan jangan dijolok. 
C siapa makan lada dialah terasa pedasnya. 
D takut kerana salah berani kerana benar.

10 Kejayaan negara dalam pelbagaj bidang pada hari ini disebabkan wujudnya semangat kerjasama antara kaum. Keadaan ini tidak mungkin dinikmati sekiranya rakyat Malaysia bersikap
A Bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. 
B Seperti pahat dengan penukul.
C Hangat-hangat tahi ayam.
D Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah.


Semak Jawapan di sini

Soalan 28 hingga 30 - Soalan tentang peribahasa.

bahasa melayu pmr k1
Solan Tentang Tatabahasa
  • Soalan ini menguji pemahaman pelajar tentang peribahasa.
  • Peribahasa terlalu banyak dan sukar dihafal, tetapi pelajar harus cuba memberi penekanan terhadap peribahasa-peribahasa yang terkandung di dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, dan 3.
  • Senaraikan peribahasa yang terdapat di dalam buku teks.
  • Cari maksud dan makna peribahasa tersebut. Cuba gunakan peribahasa di dalam ayat atau dalam karangan pelajar.
  • Latihan yang konsisten, pasti menambah pengalaman dan penguasaan pelajar untuk menjawab soalan ini.

Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.
Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it - https://t.co/quGl87I2PZ
Join Our Newsletter