Tuesday, June 18, 2013

Jawapan Contoh Soalan 31-40 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Jawapan

Contoh 1 Soalan 31 hingga 40 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 2 Soalan 31 hingga 40 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 3 Soalan 31 hingga 40 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sunday, June 16, 2013

Jawapan Contoh Soalan 28-30 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Jawapan

Contoh 1 Soalan 28 hingga 30 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 2 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 3 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saturday, June 15, 2013

Jawapan Contoh Soalan 25-27 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Jawapan

Contoh 1 Soalan 25 hingga 27 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 2 Soalan 25 hingga 27 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 3 Soalan 25 hingga 27 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Friday, June 14, 2013

Soalan 25 hingga 27 - memilih gabungan ayat yang betul tatabahasanya


Soalan ini ingin menguji pelajar supaya memilih gabungan ayat yang betul tatabahasanya sahaja. Jumlah ayat yang diberi adalah sebanyak empat.

 • Di samping mencari ayat yang betul dari segi tatabahasanya, para pelajar juga boleh menggunakan teknik mengenal pasti ayat yang nyata kesalahannya.
 • Jika ayat itu ternyata salah, maka, jawapan yang mengandungi ayat itu dipotongkan. Dengan cara ini, hanya tinggal beberapa ayat sahaja yang perlu dianalisis.
Contoh
i. Rumah silam itu kelihatan sungguh menyeramkan.
ii. Hampir setiap malam ibu bertemankan air mata.
iii. Setiausaha Encik Ali bukan sombong, hanya bersikap tegas. (x) (sombong = kata adjektif; sepatutnya = tidak)
iv. Puan Tan terpaksa melahirkan kedua-dua orang anaknya itu melalui pembedahan kerana dia menghidap penyakit darah tinggi.
A I dan II sahaja
B II dan III sahaja       (x)
C II dan IV sahaja
D III dan IV sahaja      (x)
 • (Jawapan yang tepat ialah C kerana ayat perkataan silam pada rumah tidak boleh digunakan dan jawapan yang sebenarnya ialah usang.)
 • Namun, seperti biasa, penguasaan tatabahasa amatlah mustahak. Latihan yang konsisten, pasti menambah pengalaman dan penguasaan pelajar untuk menjawab soalan ini.

Thursday, June 13, 2013

Jawapan contoh-contoh soalan 22 - 24 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Jawapan

Contoh 1 Soalan 22 hingga 24 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 2 Soalan 22 hingga 24 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 3 Soalan 22 hingga 24 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wednesday, June 12, 2013

Jawapan contoh-contoh soalan 18 hingga soalan 21 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Jawapan

Contoh 1 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 2 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 3 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Soalan 18 hingga 21 - menguji pengetahuan sintaksis


Soalan dalam kumpulan ini ingin menguji pengetahuan sintaksis para pelajar. Para pelajar diminta mengenal pasti sama ada bahagian ayat yang digaris itu betul atau salah. Jika didapati salah, pilih jawapan yang tepat bagi menggantikan bahagian yang bergaris itu.
 • Baca bahagian yang bergaris itu dengan teliti. Cuba kenal pasti aspek-aspek tatabahasa yang terdapat dalam ayat yang digaris itu. Misalnya, sama ada, dari aspek imbuhan, kata ganda, struktur ayat, atau pemajmukan.
 • Melihat jawapan juga, adalah salah satu cara untuk mendapat jawapan yang betul. Mana-mana jawapan yang memang dikenal pasti salah, hendaklah dipotong.
 • Dengan cara ini, jumlah jawapan yang hendak dipilih semakin berkurang, maka memudahkan anda untuk membuat pemilihan. Namun, seperti biasa, penguasaan tatabahasa amatlah mustahak. Latihan yang konsisten, pasti menambah pengalaman dan penguasaan pelajar untuk menjawab soalan ini.
Contoh soalan.

Subhi menceritakan tentang pengalamannya semasa mendaki Gunung Ledang di Johor.
A. cerita tentang pengalamannya (x) = tiada imbuhan ber-
B. bercerita tentang pengalaman dia  (x) = dia digantikan dengan -nya.
C. menceritakan pengalamannya (/)
D. menceritakan tentang pengalamannya (x) = kata kerja berimbuhan -kan tidak menerima kata sendi nama; tentang.


Contoh 1 Soalan 18 - 21 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Sebahagian  daripada ayat-ayat  berikut   telah digariskan. Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.

Jika anda menganggap bahawa bahasa bahagian yang bergaris itu salah dan perlu diubah, anda    hendaklah menandakan A, B atau C sebagai pilihan jawapan anda. Jika tiada kesalahan tandakan D.

1 Kesulitan yang dialami amatlah dikesali akibat perbaiki jalan raya
A ekoran memperbaik jalan raya 
B sebab memperbaiki jalan raya 
C kerana jalan raya sedang dibaiki 
D akibat perbaiki jalan raya

Jawapan:

2 Walaupun usianya sudah menjangkau 60-an namun dia masih kuat dan cergas.
A masih kuat dan cergas 
B tetapi masih kuat dan cergas 
C malah dia masih kuat dan cergas 
D namun dia masih kuat dan cergas

Jawapan:

3 Para pemandu diingatkan supaya memandu sentiasa berhati-hati semasa hujan
A sentiasa berhati-hati ketika memandu
B berhati-hati ketika sentiasa memandu
C memandu hati-hati sentiasa
D memandu sentiasa hati-hati

Jawapan:

4 Abang menceritakan  tentang pengalamannya berkhemah di dalam hutan kepada keluarga.
A bercerita pengamalannya
B bercerirta tentang pengalamannya
C menceritakan mengenai pengalamannya
D menceritakan tentang pengalamannya

Jawapan:

5 Bungkusan kuih yang dikirim oleh kakak masih belum saya terima.
A belum diterima oleh saya 
B tetapi masih kuat dan cergas 
C malah dia masih kuat dan cergas 
D namun dia masih kuat dan cergas

Jawapan:

6 Borang penyertaan pertandingan itu boleh dapat daripada pihak urus setia penganjur pertandingan berkenaan
A boleh diperoleh daripada
B dapat memperoleh dari
C boleh mendapat dan
D boleh dapat daripada

Jawapan:

7 Memasak merupakan hobi waktu senggangnya sejak kecil lagi..
A hobi waktu kelapangannya
B hobi sewaktu lapang
C hobi sewaktu senggang
D hobi waktu senggangnya

Jawapan:

8 Melancong ke luar negara akan melibatkan banyak belanja.
A melibatkan banyak perbelanjaan
B melibat perbelanjaan yang banyak
C melibatkah perbelanjaan yang banyak
D melibatkan banyak belanja

Jawapan:

9 Kerajaan bercadang untuk memperbanyakkan universiti-universiti di negara ini.
A memperbanyakkan universiti
B memperbanyak universiti
C memperbanyak universiti-universiti
D memperbanyakkan universiti-universiti

Jawapan:

10 Pelajar-pelajar sekolah  sibuk  membeli alat tulis-alat tulis di kedai buku itu.
A membelikan alat tulis-alat tulis
B membelikan alat-alat tulis 
C membeli alat-alat tulis
D membeli alat tulis-alat tulis

Jawapan:

Sunday, June 9, 2013

Jawapan contoh-contoh soalan 15 hingga soalan 17 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Jawapan

Contoh 1 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 2 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 3 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Soalan 15 hingga 17 - Mengenal pasti maksud kata dan penggunaan kata yang betul dalam sesebuah ayat.


Mengenal pasti maksud kata dan penggunaan kata yang betul dalam sesebuah ayat.
 1. Jumlah soalan hanya 3 sahaja. Namun, soalan ini agak mengelirukan jika penguasaan kosa kata pelajar lemah.

 2. Antara teknik yang boleh diguna pakai adalah dengan mengenal pasti terlebih dahulu penggunaan kata yang salah. Kemudian, potong jawapan yang mengandungi nombor jawapan itu.

 3. Baki jawapan yang ada haruslah dianalisis untuk mengenal pasti kesalahannya.

 4. Walau bagaimanapun, latihan dan persediaan awal amat perlu untuk memudahkan para pelajar menjawab soalan-soalan jenis ini.
Contoh
I. Terdapat kesan jari pencuri pada pemegang pintu itu.
II. Filem yang menyayat hati itu memberi kesan kepada penonton.
III. Dia memotong rumput supaya halaman rumahnya ada kesan cantik. (x)
IV. Penyakit taun memberi kesan yang buruk terhadap industri pemakanan.
A I dan II sahaja
B I, II dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja     (x)
D I, II, III dan IV    (x)

Contoh 1 Soalan 15 hingga 17 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai.


1. I. Dia telah menabur berjuta-juta ringgit dalam saham amanah.
II. Pemimpin itu menabur budi kepada masyarakat setempat.
III. Kapal terbang itu telah menabur air di kawasan hutan yang sedang terbakar.
IV. Nenek menabur beras hancur untuk anak-anak ayam peliharaannya.
A. I dan III sahaja
B. II dan IV sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. I, II, III dan IV

2. I. Banyak membaca dapat meningkatkan penguasaan ilmu seseorang.
II. Kita perlu berjumpa dengan pihak penguasaan kawasan ini sebelum kita mengadakan latihan.
III. Penguasaan ekonomi dunia oleh negara-negara Barat perlu diseimbangkan dengan segera.
IV. Rakyat negara ini perlu penguasaan bidang komputer untuk bersaing dengan rakyat negara maju.
A. I dan II sahaja     
B. I dan III sahaja
C. II dan IV sahaja
D. I, III dan IV sahaja 

3. I. Pengetua hendaklah jelas peraturan sekolah kepada pelajar-pelajar baru agar mereka mematuhinya
II. Maklumat dalam borang itu perlu diisi dengan jelas agar permohonan itu tidak ditolak.
III. Sejak kebelakangan ini penglihatannya kurang jelas akibat penyakit kencing manis
IV. Dia menawarkan khidmatnya untuk membantu penduduk desa itu.
A. I dan IV sahaja
B. I, II dan III sahaja
C. II, III dan IV sahaja  
D. I, II, III dan IV

4. I. Pusat-pusat pengajian tinggi banyak menawarkan kursus baru yang sesuai dengan keperluan Negara
II. Ali menawarkan harga beras yang hendak dibelinya.
III. Tabib itu telah menawarkan khidmatnya untuk mengubati penyakit budak itu.
IV. Dia menawarkan khidmatnya untuk membantu penduduk desa itu.
A. I dan III sahaja
B. II dan IV sahaja
C. I, III dan IV sahaja
D. I, II, III dan IV

5. I. Dia berjalan pantas ketika matahari telah condong ke barat
II. Hasil karya sasterawan itu telah condong kepada semangat patriotik.
III. Pokok rambutan itu, telah condong hanya menunggu masa untuk tumbang.
IV. Semasa berhimpun pengawas meminta pelajar-pelajar membetulkan barisan yang condong.
A. I dan II sahaja
B. III dan IV sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja

6. I. Tugu Peringatan Negara menjadi lambang berkorban perajurit.  
II. Kerajaan merayu kepada rakyat agar mereka sanggup berkorban bagi mengatasi masalah  negara.
III. Guru  telah banyak berkorban masa dan tenaga untuk memajukan anak didik mereka.
IV. Orang yang sanggup berkorban prinsip hidupnya selalunya bahagia.
A. I dan III sahaja
B. II dan III sahaja
C. III dan IV sahaja  
D. II, III dan IV sahaja

7. I. Pergerakan belia di Kampung Sentosa  banyak mengadakan aktiviti, sepanjang tahun ini  
II. Wajahnya yang pucat dan pergerakannya yang lemah menampakkan bahawa dia sakit.
III. Pergerakan besar-besaran  telah dilancarkan di seluruh negara untuk membanteras kemasukan pendatahg asing.
IV. Peserta gimnastik itu mempesonakan penonton dengan, membuat pergerakan badan yang menarik.
A. I dan II sahaja
B. II dan III sahaja
C. III dan IV sahaja 
D. I, II dan IV sahaja

8. I. Disebabkan kesuntukan masa,  penceramah itu terpaksa memendekkan ceramahnya.
II. Hasrat pelajar itu untuk melanjutkan pelajaran ke universiti tidak tercapai kerana kesuntukan peluang.
III. Kesuntukan pengetahuannya dalam bidang agama, menyebabkan dia kerap mengikuti kuliah agama di masjid.
IV. Orang tua itu menghabiskan  masa sehari kesuntukan untuk menyiapkan lukahnya.
A. I sahaja
B. I dan III sahaja
C. II dan IV sahaja
D. I, III dan IV sahaja

9. I. Dia menerima jawatan   itu kerana dikatakan penyesuaian dengan dirinya.  
II. Kajian yang mendalam amat diperlukan untuk memastikan penyesuaian tenaga mahir di negara ini dengan teknologi terkini itu.
III. Orang itu memerlukan masa yang lama untuk penyesuaian rumah barunya.
IV. Perkembangan dalam bidang komputer begitu pesat sehingga langkah-langkah penyesuaian dengan kemajuan itu perlu dilakukan.
A. I dan III sahaja
B. II dan IV sahaja
C. I, II dan III sahaja
D. II, III dan IV sahaja

10. I. Mengamalkan perubatan moden sangat-sangat diperlukan perkhidmatan mereka oleh masyarakat Malaysia.
II. Kalau kita mengamalkan petua-petua yang diberikan, kita akan bertambah sihat.
III. Untuk mewujudkan hubungan mesra antara jiran, kita hendaklah mengamalkan sikap bertolak ansur.
IV. Kita digalakkan mengamalkan bangun pagi-pagi dan bersenam.
A. I dan II sahaja
B. III dan IV sahaja
C. II,   III dan IV sahaja
D. I, II, III dan IV

Saturday, June 8, 2013

Jawapan contoh-contoh soalan 8 hingga soalan 14 Bahasa Melayu PMR Kertas 1


Jawapan

Contoh 1 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 2 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Contoh 3 Soalan 8 hingga 14 Kertas 1 PMR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.
Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it - https://t.co/quGl87I2PZ
Join Our Newsletter